Deluxe Room Veera Villa3
Deluxe Room Veera Villa3

VEERA 10

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 10 ห้องวีระ 10 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาลครีม ขาว ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีขาว พื้นปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีดำ ลักษณะการตกแต่งภายใน  …

VEERA 9

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 9 ห้องวีระ 9 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง และยังให้ความสำคัญกับการจัดวางสิ่งของภายในตัวอาคาร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ …

VEERA 8

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 8 ห้องวีระ 8 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง และยังให้ความสำคัญกับการจัดวางสิ่งของภายในตัวอาคาร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เพื่อให้แสดงสเน่ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์ …

VEERA 7

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 7 ห้องวีระ 7 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ดำ ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีดำลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

VEERA 6

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 6 ห้องวีระ 6 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล ครีม ขาว ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีขาวลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

VEERA 5

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 5 ห้องวีระ 5 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล ครีม ขาว ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีขาวลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

VEERA 4

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 4 ห้องวีระ 4 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล ครีม ขาว ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีขาวลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

VEERA 3

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 3 ห้องวีระ 3 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ดำ ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีดำ ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

VEERA 2

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 2 ห้องวีระ 2 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ดำ ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีดำ ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

VEERA 1

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 1 ห้องวีระ 1 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ดำ ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง และยังให้ความสำคัญกับการจัดวางสิ่งของภายในตัวอาคาร …