Villa 3
Villa 3

MANA 8

Deluxe Room Villa 3 ห้อง มานะ 8 ห้องมานะ 8 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น2 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล ครีม ขาว ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีขาว  ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

MANA 7

Deluxe Room Villa 3 ห้อง มานะ 7 ห้องมานะ 7 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น2 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล ครีม ขาว ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีขาว  ลักษณะการตกแต่งภายใน  …

MANA 6

Deluxe Room Villa 3 ห้อง มานะ 6 ห้องมานะ 6 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น2 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ดำ พื้นปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีเทา ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

MANA 5

Deluxe Room Villa 3 ห้อง มานะ 5 ห้องมานะ 5 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น2 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ดำ ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีดำ พื้นปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีเทา …

MANA 4

Deluxe Room Villa 3 ห้อง มานะ 4 ห้องมานะ 4 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น2 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล ครีม เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

MANA 3

Deluxe Room Villa 3 ห้อง มานะ 3 ห้องมานะ 3 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น2 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทาดำ พื้นปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาว ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีขาว ลักษณะการตกแต่งภายใน  …

MANA 2

Deluxe Room Villa 3 ห้อง มานะ 2 ห้องมานะ 2 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น2 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทาดำ ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง และยังให้ความสำคัญกับการจัดวางสิ่งของภายในตัวอาคาร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง …

VEERA 10

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 10 ห้องวีระ 10 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาลครีม ขาว ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ปัดด้วยสีขาว พื้นปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสีดำ ลักษณะการตกแต่งภายใน  …

VEERA 9

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 9 ห้องวีระ 9 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง และยังให้ความสำคัญกับการจัดวางสิ่งของภายในตัวอาคาร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ …

VEERA 8

Deluxe Room Villa 3 ห้อง วีระ 8 ห้องวีระ 8 เป็นห้องเดอลุกซ์ขนาด 35 ตรม. อยู่บนชั้น3 ของอาคาร วิลล่า3 ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง และยังให้ความสำคัญกับการจัดวางสิ่งของภายในตัวอาคาร ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เพื่อให้แสดงสเน่ห์ของสถาปัตยกรรมสไตล์ …