Garden Room Villa1
Garden Room Villa1

POO NA 3

Garden Room Villa 1 ห้อง ปูนา 3 ห้องปูนา 3 เป็นห้องการ์เด้นขนาด 35 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวน ริมทางเดินสะพานไม้ ของวิลล่า1โซนหลัง ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูนขัดมัน ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง และยังให้ความสำคัญกับการจัดวางสิ่งของภายในตัวอาคาร …

POO NA 2

Garden Room Villa 1 ห้อง ปูนา 2 ห้องปูนา 2 เป็นห้องการ์เด้นขนาด 35 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวน ริมทางเดินสะพานไม้ ของวิลล่า1โซนหลัง ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูนขัดมัน ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง และยังให้ความสำคัญกับการจัดวางสิ่งของภายในตัวอาคาร …

POO NA 1

Garden Room Villa 1 ห้อง ปูนา 1 ห้องปูนา 1 เป็นห้องการ์เด้นขนาด 35 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวน ริมทางเดินสะพานไม้ ของวิลล่า1โซนหลัง ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูนขัดมัน ผนังด้านหนึ่งก่อด้วยอิฐมอญ ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง และยังให้ความสำคัญกับการจัดวางสิ่งของภายในตัวอาคาร …

MEE NA 3

Garden Room Villa 1 ห้อง มีนา 3 ห้องมีนา 3 เป็นห้องการ์เด้นขนาด 35 ตรม. เป็นห้องอยู่บนชั้น2 ในสวน ริมทางเดินสะพานไม้ ของวิลล่า1โซนหลัง ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล ครีม เทา พื้นปูนขัดมัน ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

MEE NA 2

Garden Room Villa 1 ห้อง มีนา 2 ห้องมีนา 2 เป็นห้องการ์เด้นขนาด 35 ตรม. เป็นห้องอยู่บนชั้น2 ในสวน ริมทางเดินสะพานไม้ ของวิลล่า1โซนหลัง ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล ครีม เทา พื้นปูนขัดมัน ลักษณะการตกแต่งภายใน   โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง …

MEE NA 1

Garden Room Villa 1 ห้อง มีนา 1 ห้องมีนา 1 เป็นห้องการ์เด้นขนาด 35 ตรม. เป็นห้องอยู่บนชั้น2 ในสวน ริมทางเดินสะพานไม้ ของวิลล่า1โซนหลัง ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Loft Style โทนสีน้ำตาล ครีม เทา พื้นปูนขัดมัน ลักษณะการตกแต่งภายใน  …