Cabana
Cabana

CABANA 9

Cabana Room ห้อง คาบาน่า 9 ห้องคาบาน่า 9 เป็นห้องคอนเทนเนอร์ขนาด 15 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวนน้ำ มีน้ำมีนา ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Mix & Match โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง จัดวางสิ่งของภายใน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆอย่างลงตัว สามารถรองรับผู้เข้าพักจำนวน …

CABANA 8

Cabana Room ห้อง คาบาน่า 8 ห้องคาบาน่า 8 เป็นห้องคอนเทนเนอร์ขนาด 15 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวนน้ำ มีน้ำมีนา ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Mix & Match โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง จัดวางสิ่งของภายใน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆอย่างลงตัว สามารถรองรับผู้เข้าพักจำนวน …

CABANA 7

Cabana Room ห้อง คาบาน่า 7 ห้องคาบาน่า 7 เป็นห้องคอนเทนเนอร์ขนาด 15 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวนน้ำ มีน้ำมีนา ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Mix & Match โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง จัดวางสิ่งของภายใน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆอย่างลงตัว สามารถรองรับผู้เข้าพักจำนวน …

CABANA 6

Cabana Room ห้อง คาบาน่า 6 ห้องคาบาน่า 6 เป็นห้องคอนเทนเนอร์ขนาด 15 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวนน้ำ มีน้ำมีนา ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Mix & Match โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง จัดวางสิ่งของภายใน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆอย่างลงตัว สามารถรองรับผู้เข้าพักจำนวน …

CABANA 5

Cabana Room ห้อง คาบาน่า 5 ห้องคาบาน่า 5 เป็นห้องคอนเทนเนอร์ขนาด 15 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวนน้ำ มีน้ำมีนา ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Mix & Match โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง จัดวางสิ่งของภายใน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆอย่างลงตัว สามารถรองรับผู้เข้าพักจำนวน …

CABANA 4

Cabana Room ห้อง คาบาน่า 4 ห้องคาบาน่า 4 เป็นห้องคอนเทนเนอร์ขนาด 15 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวนน้ำ มีน้ำมีนา ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Mix & Match โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง จัดวางสิ่งของภายใน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆอย่างลงตัว สามารถรองรับผู้เข้าพักจำนวน …

CABANA 3

Cabana Room ห้อง คาบาน่า 3 ห้องคาบาน่า 3 เป็นห้องคอนเทนเนอร์ขนาด 15 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวนน้ำ มีน้ำมีนา ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Mix & Match โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง จัดวางสิ่งของภายใน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆอย่างลงตัว สามารถรองรับผู้เข้าพักจำนวน …

CABANA 2

Cabana Room ห้อง คาบาน่า 2 ห้องคาบาน่า 9 เป็นห้องคอนเทนเนอร์ขนาด 15 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวนน้ำ มีน้ำมีนา ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Mix & Match โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง จัดวางสิ่งของภายใน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆอย่างลงตัว สามารถรองรับผู้เข้าพักจำนวน …

CABANA 1

Cabana Room ห้อง คาบาน่า 1 ห้องคาบาน่า 9 เป็นห้องคอนเทนเนอร์ขนาด 15 ตรม. เป็นห้องอยู่ในสวนน้ำ มีน้ำมีนา ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้ทุกคนในห้องมีความสุขด้วยกัน ห้องพักตกแต่งด้วย Mix & Match โทนสีน้ำตาล เทา พื้นปูด้วยกระเบื้องลายไม้สีน้ำตาล ลักษณะการตกแต่งภายใน โดยจัดวางพื้นที่แบบอิสระปลอดโปร่ง จัดวางสิ่งของภายใน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆอย่างลงตัว สามารถรองรับผู้เข้าพักจำนวน …